Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Tài liệu

Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình ñộ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống...

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học”

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học”

“Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”, một tài liệu được Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) biên soạn cẩn trọng và công phu, với mong muốn trở thành một công cụ đồng hành và thiết yếu trong hành...

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến)

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến)

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến). Tài liệu này do nhóm thầy cô của HUFI biên soạn để hướng dẫn sử dụng MS Team trong việc giảng dạy online.

<< < 1 2