Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Thông báo

Thông báo giảm học phí và thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo giảm học phí và thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo giảm học phí và thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Kế hoạch số 395/KH-DCT về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 395/KH-DCT về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Căn cứ tình hình thực tế công tác xét tuyển các hệ chính qui và tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo đến các đơn vị thuộc Trường kế hoạch tiếp nhận sinh viên nhập học các bậc đào tạo chính quy năm học 2021 – 2022, như sau

Thông báo về việc triển khai học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc triển khai học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, khó lường; Để không ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2021 - 2022, nhằm có quỹ thời gian triển khai học tập các học phần thực hành đang tạm dừng của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 ...

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ bằng hình thức Bài tập lớn đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ bằng hình thức Bài tập lớn đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Thông báo triển khai đánh giá cuối kỳ bằng hình thức Bài tập lớn đợt 2 học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Thông báo về việc tổ chức thí điểm thi tự luận trực tuyến (đề mở)

Thông báo về việc tổ chức thí điểm thi tự luận trực tuyến (đề mở)

Do tình hinh diễn biến phức tap, kéo dài của dich Covid-19 và mong muốn sinh viên học, tốt nghiêp đúng tiến đô ̣đào tạo, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, khoa Công nghê ̣thực phẩm tổ chức thí điểm hình thức thi tự luận trực tuyến đối với các...

1 2 3 4 > >>